Privacy policy

Our administrative postal address is:

Boudewijnlaan 18, 2220 Heist op den Berg (Belgium)

Our number for value added tax is BE 0525.884.114

 

Your personal data, our responsibility

On our website we will collect personal data. These data will be managed by our company.

When you visit our site we will keep the following data:

 • your domain name (ip address)
 • your e-mail address in case you put messages/questions on our website
 • your e-mail address in case you communicate this to us
 • your e-mail address in case you participate in one of our discussions forums
 • all information related to the pages of other sites that you have consulted in order to reach our site - all information related to the pages that you have consulted on our website
 • all information that you have supplied to us voluntarily (such as research information and/or site-registration)

This information will be used:

 • for improving the content of our website
 • for being able to contact you for direct marketing purposes
 • Security

 • In case we receive or transfer data on our website, we will always use the technologies for codification recognised as being the normal standard within the IT sector. We have made use of the necessary security measures to avoid loss, unjustified use or change of information that we may have received on our site/ In case we would receive or transfer sensitive information, such as for example financial information, we will make use of a secured server.
 • How to contact us concerning our privacy policy?

 • • In case you want to react to our privacy policy, you can contact us as follows:

- via e-mail: info@prohairclinic.com
- via phone: via telefoon: 0032 3 899 19 16
- by post: Boudewijnlaan 18; 2220 Heist op den Berg (Belgium)

• In case you send us your postal address via the web It is possible that you will receive periodical mailings from us with information on products and services and upcoming events. In case you do not want (anymore) to receive such information, please contact us on the above-mentioned address. It is possible that you will receive information on companies/organisations with whom we are connected. These companies/organisations may be part of the following sectors:
- commercial partners In case you do not want to receive mailings from these companies/organisations (anymore), please contact us on the above-mentioned address. PS: In case of the latter you should not forget to give us your exact name and address (correctly spelled). We commit ourselves to delete your data from the list that we use collectively with other companies/organisations.

• In case you have communicated your telephone number to us via the web It is possible that you will be contacted by phone by our company with reference to information about our products and our services for upcoming events. In case you do not want (anymore) to receive such calls, please contact us on the above-mentioned address. It is possible that you will be contacted by other companies/organisations with whom we have contractual obligations. These companies/organisations may be part of the following sectors: - commercial partners In case you would not like to receive (anymore) such calls, please contact us at the above-mentioned address. PS: In case of the latter you should not forget to give us your exact name and address (correctly spelled). We commit ourselves to delete your data from the list that we use collectively with other companies/organisations.

• In case you communicate us your mobile phone number via the web It is possible that you will be contacted via text messages (SMS/MMS/ed) to supply you with information with reference to our products and our services for upcoming events (for direct marketing purposes) on the condition that you have given us your explicit approval or in case you are already customer with us and you have given us your number. In case you do not want (anymore) to receive such messages, please contact us on the above-mentioned address. It is possible that you will receive text messages for direct marketing purposes from other companies/organisations with whom we have contractual obligations on the condition that you have given us your explicit approval. These companies/organisations may be part of the following sectors: - commercial partners In case you do not want us to communicate your mobile phone number anymore to other companies/organisations for receiving of such text messages, please contact us on the above mentioned address. PS: In case of the latter you should not forget to give us your exact name and address (correctly spelled). We commit ourselves to delete your data from the list that we use collectively with other companies/organisations.

• In case you communicate us your e-mail address via the web It is possible that you will be contacted by our company via e-mail to supply you with information with reference to our products and our services for upcoming events (for direct marketing purposes) on the condition that you have given us your explicit approval or in case you are already customer with us and you have given us your e-mail address. In case you do not want (anymore) to receive such e-mails, please contact us on the above-mentioned address. It is possible that you will receive e-mails for direct marketing purposes from other companies/organisations with whom we have contractual obligations on the condition that you have given us your explicit approval. These companies/organisations may be part of the following sectors: - commercial partners In case you do not want us to communicate e-mail address anymore to other companies/organisations for receiving of such text messages, please contact us on the above-mentioned address. PS: In case of the latter you should not forget to give us your exact name and address (correctly spelled). We commit ourselves to delete your data from the list that we use collectively with other companies/organisations.

• In case you do not want to receive any mails or phone calls, please contact the Robinson-list of the Belgian Association for Direct Marketing (online: www.robinsonlist.be, free phone number: 0800-91 886 or by post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussels, Belgium)

• Our company may want to use consumers information for new purposes that may not yet be foreseen in our “privacy policy”. In that case, we will contact you before making use of your data for these new purposes, to inform you of the change in our regulations with respect to the protection of personal data and to allow you to refuse your participation.

• On request we will allow visitors to our site to access all information on them that we keep on record. In case you would like such access, please contact us on the above mentioned address.

• On request we allow visitors to correct information that we have kept on record from them. In case you do want to correct such personal information, please contact us on the above mentioned address.

• In case you judge that our site is not in accordance to our privacy policy, please contact: - our company itself, or the above mentioned address

 Dit is de website van Prohairclinic

Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE 0525.884.114

Ons bedrijf is administratief gevestigd op dit adres:

Oude Kattestraat 7
2220 Heist op den Berg (België)

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

 • Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

via e-mail: info@prohairclinic.com

per post: Oude kattestraat 7 te 2220 Heist op den Berg

Als u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners

Als u geen mailings van deze bedrijven/organisaties (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners

Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners

Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners

Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met: - ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres