Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN : Haar pigmentatie-tricopigmentatie

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Prohairclinic en de opdrachtgever, waarbij eerstgenoemde als verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en mits uitdrukkelijke toestemming van Prohairclinic worden afgeweken. Onder de levering van producten en/of diensten wordt o.a. het aanbrengen van een cosmetische tatoeage (haar pigmentatie, tricopigmentatie, SMP, MHP) begrepen.

2. Aansprakelijkheid

2.1. Alle door de opdrachtgever verzochte prestaties worden verstrekt onder eigen verantwoordelijkheid en geheel op eigen risico van de opdrachtgever.

2.2. De opdrachtgever verklaart dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

2.3. De opdrachtgever verklaart zijn/haar beslissing om een haar pigmentatie te laten uitvoeren weloverwogen genomen te hebben.

2.4. De prestaties die Prohairclinic in het kader van een haar pigmentatie levert, betreffen steeds een inspanningsverbintenis. Laatstgenoemde kan derhalve nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Prohairclinic is dan ook niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor de eventuele schade die uit de behandeling zou kunnen voortvloeien, behoudens in geval van grove schuld of opzet.

2.5. Indien Prohairclinic aansprakelijk wordt bevonden voor enige door de opdrachtgever geleden schade, kan de schadevergoeding de voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte som nooit overtreffen.

3. Informatie haar pigmentatie

3.1. Haar pigmentatie is een niet-chirurgische procedure gebruik makend van de modernste en meest vooruitstrevende cosmetische tatoeage om het idee van een dikkere haardos te creëren. Tijdens de behandeling kan u lichte tot matige pijn ervaren, ongemakken verdwijnen vrijwel onmiddellijk na de behandeling, ofwel ten laatste enkele dagen later. De pigmenten zullen vervagen, volledig of gedeeltelijk, na 2-10 jaren. Dit is te wijten aan het gebruik van biologische inkt, dewelke hypoallergeen, maar wel afbreekbaar is. SMP haar pigmentatie kan daarentegen langdurig en eventueel  een permanent zichtbaar effect geven. De gebruikte naalden zijn ultra fijn en de pigmenten worden enkel in de bovenste huidlagen (dermis) ingebracht. Een lichte verkleuring en of onderhuidse verspreiding door inwerking van natuurlijk UV zonnestraling is mogelijk.

4. Toekomstige touch up-vervolg behandelingen

Een touch up of vervolgbehandeling is niet inbegrepen. Het tarief van een touch up behandeling is

– zie website

- per aangevangen uur of de geldende tarieven op dat moment.

Opgelet : een touch up behandeling is 1 sessie, ofwel 1 enkele behandeling

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter-beeldmateriaal

5.1. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

5.2. Foto’s en beelden mogen genomen worden en onherkenbaar gebruikt worden voor alle doeleinden

6. Inbegrepen in tarief initiële opstart behandeling (3 sessies)

 • · 2 volledige behandelingen/sessies.
 • · 1 correctie/controle sessie indien nodig, ten laatste 45 dagen na de 2 de behandeldag.

7. Naleven van nazorg

Prohairclinic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het resultaat indien de nazorg instructies niet worden nageleefd. Bij het niet of gedeeltelijk naleven kunnen de pigmenten verdwijnen / verkleuren/ vergroten.

8. Afspraken en annulatie

Wij zullen u via email op de hoogte brengen van de datum en tijd van uw behandel afspraak, na ontvangst van deze kennisgeving dient u door middel van het gevraagde voorschot (email) binnen de 10 dagen te bevestigen (voorschotten zijn steeds niet terug betaalbaar) Doet u dit niet dan kan dit leiden tot herverdeling van de tijd van de afspraak naar een andere cliënt.

Annulatie of wijziging van behandeldatum is vanwege klant niet mogelijk, het voorschot is niet overdraagbaar of terug betaalbaar.

Verandering van de behandelingsdatum door Prohairclinic is mogelijk bij geval van overmacht (ziekte/ongeval/andere). Hiervoor zijn geen vergoedingen voorzien, noch andere mogelijke compensaties.

Touch up tarief start steeds op het gereserveerde tijdstip, ongeacht of de klant op tijd arriveert. Prohairclinic zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat uw afspraak op tijd kan beginnen, echter om redenen die buiten onze controle liggen kan het nodig zijn dat wij uw afspraak op korte termijn moeten annuleren of uit stellen. In dat onwaarschijnlijke geval zullen wij alles in het werk stellen om u daar op voorhand van op de hoogte te stellen. Wij hanteren geen compensatie regeling indien uw afspraak door omstandigheden vanuit Prohairclinic geannuleerd wordt.

9. Offertes Geldigheid – inflatie aanpassingen

30 dagen na uitgifte (ook wanneer mondeling meegedeeld tijdens een intake)

Indien monetaire inflatie (Euro) vanaf het moment van de reservatie en de behandelingsdatum meer dan 2% bedraagt, worden het totaal tarief dienovereenkomstig aangepast.

10. Resultaat

Wij gebruiken 2-3 behandelingen om tot het mooiste eindresultaat te komen, binnen die 2-3 behandelingen worden eventuele lichte plekken aangepast en wordt gekeken of de pigment dichtheid hoog genoeg is om het door de klant gewenste resultaat te bereiken. Prohairclinic heeft als doel om ervoor te zorgen dat u met een tevreden gevoel de behandeling afrond. Helaas is iedere huid anders en kan het nodig zijn om een extra behandeling af te spreken. Voor deze behandelingen binnen het al bewerkte gebied (altijd binnen 2 maanden ) wordt een aangepast tarief in rekening gebracht. Voor aanpassingen buiten het behandelde gebied wordt het volledige uurtarief van ‘zie website’ ,- per uur in rekening gebracht.

Indien gebruik van alcoholhoudende lotions, shampoos of minoxidil dient deze twee weken voor de behandelingen stopgezet te worden. Ook het gebruik van voornoemde producten dienen permanent te worden stopgezet na de behandeling. Ik erken op de hoogte te zijn van de aard van de haarpigmentatie behandeling. Dit is een langdurige verandering aan mijn uiterlijk en er is geen volledige garantie dat de markeringen op een later tijdstip succesvol kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Ik begrijp dat de efficiëntie van de haarpigmentatie behandeling varieert van persoon tot persoon en ik begrijp dat een zeer klein percentage van de cliënten niet goed reageert op de behandeling en dat deze kleine kans in mijn geval ook aanwezig is.

11. Behandelaar

Alle behandelaars bij Prohairclinic zijn getraind en goedgekeurd in overeenstemming met de protocollen van de onderneming. Wij kunnen geen garantie geven dat u bij vervolg afspraken altijd dezelfde behandelaar krijgt.

ALGEMENE VOORWAARDEN :

FUE Haartransplantatie

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Prohairclinic en de opdrachtgever, waarbij eerstgenoemde als verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en mits uitdrukkelijke toestemming van Prohairclinic worden afgeweken.

2. Aansprakelijkheid

2.1. Alle door de opdrachtgever verzochte prestaties worden verstrekt onder eigen verantwoordelijkheid en geheel op eigen risico van de opdrachtgever.

2.2. De opdrachtgever verklaart dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

2.3. De opdrachtgever verklaart zijn/haar beslissing om een haar haartransplantatie te laten uitvoeren weloverwogen genomen te hebben.

2.4. De prestaties die Prohairclinic in het kader van een haartransplantatie levert, betreffen steeds een inspanningsverbintenis. Laatstgenoemde kan derhalve nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Prohairclinic is dan ook niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor de eventuele schade die uit de behandeling zou kunnen voortvloeien, behoudens in geval van grove schuld of opzet.

2.5. Indien Prohairclinic aansprakelijk wordt bevonden voor enige door de opdrachtgever geleden schade, kan de schadevergoeding de voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte som nooit overtreffen.

Behandeling

De cliënt heeft alle voor en na instructies over de behandeling gelezen, begrepen en is hiermee akkoord. Tevens is de cliënt geïnformeerd over het doel en de beperkingen van de behandeling alsmede de ongemakken.

De haartransplantatie volgens de FUE (Follicular Unit Extractie) methode uitgevoerd worden.

Voorbereiding

De behandeling vindt plaats op volgende locatie:

Prohairclinic

Boudewijnlaan 18

2220 Heist op de berg

België

Start: 8:00 uur (gelieve stipt aanwezig)

Einde: 16:00 - 18:00 uur

Voorbereiding: vanaf 7 dagen voor de behandeling tot na de behandeling

 • Geen alcoholische dranken
 • Geen voedingssupplementen
 • Geen bloedverdunners
 • Geen alcohol houdende haar lotions gebruiken (zoals Minoxidil)

De behandeldag

 • Ontbijt voordat u langskomt. Een lunch is voorzien.
 • Draag een hemd met knopen, geen T-shirt.
 • Wij voorzien scheren van de haren

Beperkingen en informatie progressief haarverlies

 1. Cliënt is zich er van bewust dat met een behandeling gemiddeld maximaal 40% dichtheid bereikt kan worden. Dit is mede afhankelijk van de kwaliteit van het donorgebied en de grootte van het gebied dat onbehaard is. Een tweede behandeling in hetzelfde gebied kan een hogere dichtheid bereiken.
 2. Cliënt is zich er van bewust dat de behandeling geen invloed heeft op haar dat door erfelijke en andere factoren nog verder kan uitvallen. Wij adviseren om anti haarverlies advies in te winnen voorafgaandelijk aan een haartransplantatie.
 3. Client werd geïnformeerd dat de zichtbare gevolgen (zoals roodheid, afscheren van de haren, volledig of gedeeltelijk) weken en zelfs maanden kunnen zichtbaar zijn.
 4. Cliënt is zich er van bewust dat in het behandelgebied de haren (tijdelijk of permanent) kunnen uitvallen als gevolg van een shock loss effect. Shock loss is het versnelde verlies van bestaande haren in het implantatie gebied, of in het gebied erachter. Shock loss is onvoorspelbaar, zelfs bij een correct uitgevoerde behandeling.
 5. Cliënt is zich er van bewust dat het volledig donorgebied geschoren moet worden indien er meer dan 1000 grafts worden getransplanteerd.
 6. Cliënt is zich er van bewust dat wanneer haren op een litteken getransplanteerd worden de groei hiervan niet gegarandeerd kan worden.
 7. Cliënt is zich er van bewust dat wanneer er sprake is van Alopecia Areata (pluksgewijze kaalheid) de hergroei van de haren niet gegarandeerd kan worden.
 8. Cliënt is zich er van bewust dat door eventuele inname van valium/benzodiazepine pas 8 uur na de behandeling weer actief verkeer deelgenomen mag worden. Na de behandeling zorgt de cliënt ervoor dat hij of zij door iemand wordt opgehaald of gebruik maak van een taxi of het openbaar vervoer.
 9. Cliënt zal Prohairclinic direct op de hoogte brengen van iedere gezondheid gerelateerde informatie die relevant is of kan zijn in het kader van de behandeling en de veiligheid van daarbij betrokken personen. Voorbeelden van dergelijke informatie betreft informatie omtrent huidziekten, allergieën en infectieuze aandoeningen die al dan niet via bloedcontact kunnen worden overgedragen (zoals bijvoorbeeld HIV, Hepatitis A, B, C).
  1. Cliënt is zich er van bewust dat er geen overmatig alcohol- of nicotine gebruikt mag worden vanaf 7 dagen vóór de behandeling.
  2. Cliënt is zich er van bewust dat het gebruik van bloed verdunnende middelen 10 dagen vóór de behandeling (bijvoorbeeld aspirine) vermeden moet worden.

Ongemakken

 • Wondkorstvorming, gemiddeld 7 dagen na de behandeling tot maximaal 14 dagen.
 • Verkleuring van de huid, roodkleuring gedurende gemiddeld twee tot drie weken. Frequent kan dit aanhoudend tot circa één maand tot 6 maanden, in sommige gevallen langer.
 • Een tijdelijke zwelling in het gelaat die gemiddeld 6 dagen na de behandeling tot maximaal 10 dagen na de behandeling zichtbaar is.
 • In het donorgebied alsook in het implantatiegebied kunnen zeer kleine littekens ontstaan.
 • Gevoelsloosheid van de hoofdhuid. Tijdens de behandeling kan een zenuwbaan geraakt worden waardoor gevoelsstoringen kunnen ontstaan. Het gevoel komt vrijwel altijd, maar niet altijd, na enkele weken/maanden weer terug.
 • Twee tot vier maanden na de behandeling kunnen ontstekingen in het behandelgebied ontstaan. Deze worden veroorzaakt door terug groeiende haren. Wanneer dit optreedt verdwijnt dit altijd na enkele weken. Indien er sprake is van pijnlijke ontstekingen of zwerende substantie dan gelieve ons te contacteren.

 Resultaat

 1. Cliënt is zich er van bewust dat het definitieve eindresultaat 12 maanden na de behandeling bereikt wordt, alvorens het volledige resultaat kan beoordeeld worden.
 2. Cliënt is zich er van bewust dat het resultaat van de behandeling kan afwijken van zijn verwachtingspatroon aangezien het resultaat afhangt van verschillende factoren zoals de kwaliteit van het donorgebied en de gezondheidssituatie van de cliënt, alsook progressief haarverlies. Het behandelresultaat kan per locatie en haargroepje verschillen.
 3. Cliënt is zich er van bewust dat, ondanks dat Prohairclinic zich zal inspannen om een succesvolle behandeling uit te voeren, het uiteindelijke resultaat kan afwijken van het verwachte resultaat. Wanneer dit aan de orde is, zal Prohairclinic met de cliënt graag naar een oplossing zoeken.

 Kosten - betalingen

 De aanbetaling dient 10 dagen na dagtekening van het behandelvoorstel te geschieden. Het resterende bedrag dient uiterlijk op de dag van de behandeling te zijn voldaan.

 1. De betaling van de behandeling dient door de cliënt voorafgaand aan de behandeling te zijn voldaan. Bij het niet voldoen van de betaling zal de behandeling niet plaatsvinden.
 2. Het voorschot wordt behouden als de patiënt de overeengekomen behandelingsdatum op zijn verzoek(s) annuleert of wijzigt.
 3. Verandering van de behandelingsdatum door Prohairclinic is mogelijk bij geval van overmacht (ziekte/ongeval/andere). Hiervoor zijn geen vergoedingen voorzien, noch andere mogelijke compensaties.
 4. Prohairclinic heeft het recht de overeenkomst op te zeggen en daarmee de behandeling te annuleren indien de cliënt in gebreke is ten aanzien van de (aan)betaling.

 Offertes Geldigheid – inflatie aanpassingen

Offerte geldigheid : 30 dagen na uitgifte (ook wanneer mondeling meegedeeld tijdens een intake)

Indien monetaire inflatie (Euro) vanaf het moment van de reservatie en de behandelingsdatum meer dan 2% bedraagt, worden het totaal tarief dienovereenkomstig aangepast.

Algemeen

 1. Prohairclinic zal alle gegevens van de cliënt verzamelen. Dit dossier is enkel toegankelijk voor Prohairclinic medewerkers alsook de bevoegde arts, die belast zijn met de behandeling van de cliënt en aan wie de cliënt daartoe toestemming geeft. De cliënt kan indien gewenst een kopie van het eigen dossier opvragen.
 2. Voornoemde verklaart hierbij een haartransplantatie te ondergaan, gebruik makend van de FUE haartransplantatie techniek in hiervoor speciaal ingerichte ruimte. De totale kosten van de behandeling werden mij voorafgaandelijk meegedeeld in een offerte ten minste 2 weken voorafgaandelijk aan de uitvoering van de behandeling. Ik verklaar meerderjarig te zijn op het moment van de behandeling.
 3. De behandelende arts is Dr. Anthone. Dr Anthone staat in voor het goede verloop van de behandeling.
 4. Bij elke behandeling, ingrijpend of niet ingrijpend, bestaat er een risico op infectie, bloedingen, en andere nabehandeling complicaties of ongewenste neveneffecten.
 5. Client geeft toestemming om beelden te nemen en deze anoniem (ogen neus mond verborgen) te gebruiken voor alle doeleinden.
 6. Indien Prohairclinic aansprakelijk wordt bevonden voor enige door de opdrachtgever geleden schade, kan de schadevergoeding de voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte som nooit overtreffen.
 7. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

 Garantie

 • De garantie vervalt van zodra de patiënt een haartransplantatie ondergaat bij een ander instituut.
 • In het geval van geen hergroei van de implantaten bieden wij 100% geld terug of een gratis tweede behandeling.
 • Wij garanderen een optische verbetering van de bestaande haarsituatie binnen de 12 maanden na de behandeling.
 • De garantie is niet van toepassing indien er werd vastgesteld dat verder haarverlies na de behandeling het gevolg is van bepaalde medicatie, bestraling, ziekte….
 • De garantie is niet van toepassing indien er werd vastgesteld dat verder haarverlies na de behandeling het gevolg is van progressief haarverlies
 • De garantie is niet geldig indien de patiënt de aanbevolen en voorbereidende haarversterkende behandelingen/producten niet heeft uitgevoerd.
 • Elke klacht dient ons schriftelijk te worden ontvangen binnen 14 maanden na de haartransplantatie. Klachten zijn niet ontvankelijk na deze periode.